Эрүүл мэнд ба эдийн засаг

Д. Чимэддагва Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга асан Гро Харлем Брунтландын санаачилгаар 2000 онд Макро Эдийн засаг ба эрүүл мэнд хэмээх түр хороог дэлхийн эдийн засгийн хөгжилд эрүүл мэндийн оруулах хувь нэмрийн цар хүрээг тодоройлох зорилготойгоор байгуулагдсан. Тус илтгэлд “Цөөн тооны өвчин эмгэгүүд өвчлөлийн ачааллын нэлээд хэсгийн Read more…