“Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хувилбарын төсөл”-2020

Судлаач: Р.Ринчинбазар болон судалгааны баг Судалгааны агуулга: Тус судалгааны хүрээнд “Бүс нутгийн шинжлэх ухааны үндэс” номыг хэвлүүлж нийтийн хүртээл болгосон. Номонд бүсчилсэн хөгжлийн онол арга зүйн асуудлууд орсоноос гадна энэ чиглэлээр судладаг олон судлаач, багш нарын сонирхолтой саналууд багтсан болно. Энэхүү ном нь бүс нутгийн болон салбарын, орон нутгийн чиглэлийн Read more…