Монгол Улсын 2014 оны салбар хоорондын тэнцлийн үр дүнд үндэслэсэн шинжилгээ

1930 онд професер Василие Леонтев Салбар хоорондын тэнцлийн загварыг боловсруулан хөгжүүлж 1973 онд Эдийн засгийн шинжлэх ухааны чиглэлээр Нобелийн шагнал хүртсэн. Салбар хоорондын тэнцэл нь тухайн улс орны эдийн засгийн бүтэц, харилцан хамаарал, эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцлийг цогцоор харуулдаг.Энэхүү тэнцлийн үзүүлэлтүүдэд хийх дүн шинжилгээ нь улс орны эдийн засгийн тэнцвэрт харьцаа, Read more…

“Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хувилбарын төсөл”-2020

Судлаач: Р.Ринчинбазар болон судалгааны баг Судалгааны агуулга: Тус судалгааны хүрээнд “Бүс нутгийн шинжлэх ухааны үндэс” номыг хэвлүүлж нийтийн хүртээл болгосон. Номонд бүсчилсэн хөгжлийн онол арга зүйн асуудлууд орсоноос гадна энэ чиглэлээр судладаг олон судлаач, багш нарын сонирхолтой саналууд багтсан болно. Энэхүү ном нь бүс нутгийн болон салбарын, орон нутгийн чиглэлийн Read more…