Макро эдийн засаг

Судалгааны сэдэв: “Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хувилбарын төсөл”-2020 Судлаач: Р.Ринчинбазар болон судалгааны баг Судалгааны агуулга: Тус судалгааны хүрээнд “Бүс нутгийн шинжлэх ухааны үндэс” номыг хэвлүүлж нийтийн хүртээл болгосон. Номонд бүсчилсэн хөгжлийн онол арга зүйн асуудлууд орсоноос гадна энэ чиглэлээр судладаг олон судлаач, багш нарын сонирхолтой саналууд багтсан болно. Энэхүү ном нь Read more…

Health finance

Эрүүл мэндийн эдийн засаг Судалгааны сэдэв: “Улсын төсөв болон ЭМД-аас санхүүжүүлэх өвчин, эмгэгүүдийн тохиолдлуудыг оношийн хамааралтай бүлэгт ангилах, өртгийн жинг нэгтгэн тооцох судалгаа”-МЭЗЭМ       Судлаач:  Ц.Цолмонгэрэл, Б.Батбаяр       Судалгааны огноо: 2018-2019 Судалгааны агуулга: “Макро эдийн засаг ба эрүүл мэнд”  судалгааны төвийн судлаач Батбаяраар ахлуулсан баг АХБ-ны захиалгаар  “Улсын төсөв болон Read more…