Номхон Далайн Баруун Эргийн болон Зүүн Өмнөд Азийн Бүсийн Орнуудад зориулагдсан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний санхүүжилтийн стратеги (2006-2010)