Хамтрагч байгууллагууд

RAPID ASSESSMENT OF THE EFFECT OF THE ECONOMIC CRISIS ON HEALTH SPENDING IN MONGOLIA

RAPID ASSESSMENT OF THE EFFECT OF THE ECONOMIC CRISIS ON HEALTH SPENDING IN MONGOLIA   This rapid assessment examines the effect of Mongolia’s economic crisis (which lasted from...

Health in transition

This Health System Review provides an overview of the health system in Mongolia, a country undergoing rapid economic growth and political changes. These changes can be seen in the rapidly changing...

Эрүүл мэндийн эдийн засгийн талаарх ойлголтууд

  Эрүүл мэнд ба эдийн засаг Эрүүл явах эрхэм баян гэж манай ард түмэн эрт дээр үеэс ярьж ирсэн билээ. Эрүүл мэндээ бид хэрхэн үнэлдэг вэ? Эмнэлэгийн төлбөртэй үйлчилгээр үү? Эсвэл улсын төсвөөс...

Макро эдийн засаг ба эрүүл мэнд: Эдийн засгийн хөгжлийг хангах зорилгоор Эрүүл мэндийн салбарт хийх хөрөнгө оруулалт

  “МАКРО-ЭДИЙН ЗАСАГ ба ЭРҮҮЛ МЭНД” илтгэлийн хураангуй Шинжлэх ухаан технологийн дэвшил, улс төрийн төрийн үйл явц нь дэлхий дахинийг хэзээ хэзээнээс ч илүүгээр ойртуулан нягтруулж...

Монгол Улсын эрүүл мэндийн төлбөрийн тогтолцоонд хийсэн үнэлгээ

Монгол Улсын эрүүл мэндийн төлбөрийн тогтолцоонд хийсэн үнэлгээ: Тэгш байдал, үр ашиг, эрүүл  мэндийн тусламж үйлчилгээний бүх нийтийн хамтралтад үзүүлэх нөлөө...

Дэлхийн банк: Төсвийн бодлогод итгэх итгэлийг хангахад энэ оны нэгдсэн төсөвт тохиргоо хийгдэх шаардлага тулгарч байна.

Улаанбаатар, 6 дугаар сарын 22, 2015 — Дэлхийн банкнаас эрхлэн гаргадаг Монголын эдийн засгийн ээлжит сарын тойм нь "Эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндрэлтэй хэвээр байгаа ч өнгөрөгч 5 дугаар сард...