“Үнийг нь зохицуулах шаардлагатай гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний зах зээл, хэрэглээний төлөв байдал, чиг хандлага, хангамж нийлүүлэлт, үнэ бүрдэлт” сэдэвт бодлогын судалгаа